Leki psychotropowe to grupa leków niesłusznie budząca powszechnie złe skojarzenia. Współczesne preparaty powstają w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Główna idea nowoczesnych leków polega na zminimalizowaniu objawów niepożądanych i umożliwieniu osobie chorej normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Leki psychotropowe nie są idealne, jednak to choroba – i tylko choroba – zabiera człowiekowi zdolność do samorealizacji i niesie w sobie cierpienie. Natomiast leki psychotropowe, jak każde inne leki, poprawiają komfort życia człowiekowi choremu.

W skład tej grupy wchodzą między innymi: leki przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, uspokajające oraz stabilizujące nastrój. Oddziałują one na ośrodkowy układ nerwowy (na mózg), wpływając na funkcje psychiczne.Leki psychotropowe nie uzależniają (poza lekami z grupy benzodiazepin, np. Relanium, Clonazepamum, Lorafen, Alprazolam i inne).Leki psychotropowe nie uszkadzają mózgu (działają w sposób dynamiczny, stabilizując poziomy neuroprzekaźników w mózgu).
Leki psychotropowe (poza sytuacjami stosowania bardzo wysokich dawek, głównie w ciężkich psychozach) nie powodują zobojętnienia z sennością, utrudnionym myśleniem i koncentracją uwagi, czyli tego, czego najczęściej boją się osoby podejmujące leczenie farmakologiczne.